Öko24

toode(t) - 0,00

Privaatsuspoliitika

 

Käesolev Privaatsuspoliitika:
 
- selgitab, mida me teeme Kliendi* ja/või Ostja isikuandmetega;
- selgitab, kuidas me kogume, kasutame ja kaitseme Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid;
- aitab Kliendil ja/või Ostjal aru saada, kuidas tema isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse ning millised on Kliendi ja/või Ostja õigused oma isikuandmetega seoses.
  1. Üldist
 
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Öko24, registrikood 12746839 , aadress Sompa tee 29, Tallinn
Kliendi ja/või Ostja isikuandmete töötlemisel järgib OÜ Öko24 Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
Kõik OÜ Öko24 valduses olevad Kliendi ja/või Ostja isikuandmed on kogutud otse Ostjalt ja/või Kliendilt.
Kasutame Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid eesmärkidel, milleks OÜ Öko24 neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. 
isikuandmete kaitse nõuetega.
 
2.   Ostja isikuandmete töötlemine ostu-müügilepingu täitmiseks

 

a) Ostjalt kogutakse isikuandmeid ostu-müügilepingu sõlmimiseks.

 

b) Ostu-müügilepingu sõlmimiseks on vaja Ostjalt koguda järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ja aadress kullerteenuse vahendusel kauba kättetoimetamiseks.

 

c) Ostu-müügilepinguga kogutud Ostja isikuandmeid võib OÜ Öko24 edastada kolmandatele lepingulistele partneritele (pakiveoteenuse/kullerteenuse/otseturundusteenuse osutajad).

 

d) Ostu-müügilepingu sõlmimisel kogutud Ostja isikuandmeid säilitatakse raamatupidamise seadusest tulenevalt 7 aastat.

 

3.   Kliendi ja Ostja õigused

 

OÜ-le Öko24 on Kliendi ja/või Ostja õigused olulised, seega järgnevalt anname ülevaate kõigist Kliendi ja Ostja õigustest seoses enda isikuandmetega.

 

Kliendil ja Ostjal on järgmised õigused:

 

a) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal võimalik pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega OÜ Öko24 poole kirjutades e-posti aadressile oko24@gmail.com

 

b) Klient ja/või Ostja võib igal ajal pöörduda OÜ Öko24 poole, et saada ligipääs enda isikuandmetele.

 

c) Kliendil ja/või Ostjal on igal ajal õigus pöörduda OÜ Öko24 poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.

 

d) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Öko24 kustutada enda isikuandmed (õigus olla unustatud).

 

e) Klient ja/või Ostja võib paluda OÜ-l Öko24 piirata enda isikuandmete töötlemist või esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid.

 

f) Klient võib paluda OÜ-l Öko24 enda isikuandmed üle kanda uue vastutava töötleja valdusesse.

 

g) Klient ja/või Ostja võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad tema isikuandmete töötlemist, OÜ Öko24 andmekaitseametniku poole, e-posti aadressil oko24@gmail.com
 

 

h) OÜ Öko24 Kliendil ja/või Ostjal on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutava kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

4.   Kliendi ja/või Ostja isikuandmete edastamine

 

OÜ Öko24 edastab Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:

 

a) Lepingu alusel veo - või kullerteenuse pakkujatele;
b) Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisteenuse osutajale;
c) Lepingu alusel infotehnoloogiliste teenuste pakkujatele.;
d) Muudeks seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

5.   Andmekaitseametnik

 

a) OÜ Öko24 andmekaitseametnik on Kaidi-Kaira Hunt.

 

b) OÜ Öko24 andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti teel, aadressil oko24@gmail.com

 

c) Andmekaitseametnikul on kohustus Kliendi ja/või Ostja pöördumistele vastata hiljemalt peale 30 päeva möödumist alates e-kirja kättesaamisest.

 

6.   Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse

 

d) Tagamaks Kliendi ja/või Ostja isikuandmete kõrge kaitstus, võtab OÜ Öko24 kasutusele kõik mõistlikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, et tagada isikuandmete turvalisus.

 

e) OÜ Öko24 tagab, et kasutusel olevad infosüsteemid, muud tehnoloogiad ja organisatsioonisisesed töösüsteemid on üles ehitatud järgides asja- ja ajakohaseid turvameetmeid, mis on vajalikud isikuandmete turvaliseks töötlemiseks.

 

f) Kõiki OÜ Öko24 e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus kogutud Kliendi ja/või Ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritajal isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.
Isikuandmete vastuvõtjad on

 

Kliendi tellimused ja arved:
 
- Merit majandustarkvara
 
Tarnijad - tellimuste edastamiseks:
 
- Itella
- Omniva
 
Maksevahendajad - tellimuste eest tasumiseks:
 
Maksekeskus
 
Statistika kogumine - info kogumine e-poe kasutajakogemuse paremaks muutmise eesmärgil:
 
- Google Analytics